Inschrijven voor symposium

Bij aanmelding gaat u akkoord met het verwerken van uw gegevens in het kader van uw deelname aan het symposium.

U ontvangt direct na uw inschrijving een automatische bevestiging via email met daarin ook informatie over de betaling van de deelnemerskosten. Mocht u deze email niet binnen 24 uur ontvangen hebben, neem dan contact op met ICFG via icfg@law.eur.nl of 010 – 408 1568.

ICFG behandelt uw gegevens vertrouwelijk. Meer informatie: https://www.eur.nl/disclaimer/privacy-statement.

Annuleringsregeling

  1. In geval de omstandigheden hiertoe nopen of het aantal aanmeldingen voor het symposium onvoldoende is, behoudt ICFG zich het recht voor het symposium te annuleren. ICFG informeert deelnemers hieromtrent zo spoedig mogelijk. In geval van annulering worden reeds betaalde deelnemerskosten volledig en zo spoedig mogelijk gerestitueerd.
  2. In geval de deelnemer zijn deelname wenst te annuleren, dient hij hiervan schriftelijk bericht te geven aan ICFG. Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang het symposium wordt €50,00 in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van het symposium of afwezigheid zonder schriftelijke afmelding worden de volledige deelnemerskosten in rekening gebracht.
  3. Bij verhindering van de deelnemer kan een vervanger worden aangewezen, mits dit vooraf schriftelijk aan ICFG is meegedeeld.
Loading...