De congressen en symposia van het ICFG behandelen de link tussen de actualiteit en de wetenschappelijke bevindingen op het gebied van financieel recht en governance.

De fellows van het ICFG verrichten baanbrekend onderzoek op het gebied van financieel recht en governance. Het onderzoek richt zich onder andere op prikkelende en actuele onderwerpen.

previous arrow
next arrow
Slider

in de spotlights

Verslag Fellowmiddag 1 juli 2022

Op vrijdag 1 juli 2022 vond op campus Woudestein te Rotterdam de eerste ICFG-fellowmiddag plaats. Ruim 35 ICFG-fellows kwamen bijeen om na te denken over de onderzoeksambities en de toekomst van het ICFG als onderzoeksinstituut. Het programma bestond uit een vijftal korte pitches, waarbij na elk van de afzonderlijke pitches ruimte was voor een plenaire discussie.

Meer informatie »

Het ICFG

Sinds de oprichting heeft het ICFG verschillende vooraanstaande onderzoekers ondersteund en unieke congressen georganiseerd. We dagen onze fellows uit om te innoveren en de grenzen van standaard juridisch onderzoek te verleggen. 

0
Onderzoeken
0
Symposia
0
Fellows

Ambitie

Het International Center for Financial law & Governance (ICFG) heeft de ambitie nationale en internationale wetenschappers, professionals en studenten bijeen te brengen om zo te komen tot een hoogwaardige uitwisseling van kennis en ervaring op het terrein van het financieel recht en de governance bij financiële ondernemingen. Hiermee beoogt ICFG het denken over de wijze waarop commerciële en maatschappelijke belangen in de financiële sector op een duurzame manier verenigd kunnen worden verder te brengen. 

Het ICFG hanteert hierbij een multidisciplinaire invalshoek vanuit het perspectief van recht, regulering en governance, waarbij steeds wordt aangehaakt bij belangrijke – periodiek te identificeren – ontwikkelingen. Aan ICFG zijn interne en externe onderzoekers verbonden die tevens in opdracht van derden onderzoek verrichten. ICFG verzorgt opleidingsprogramma’s en symposia voor studenten, onderzoekers, beleidsmakers en bestuurders.

Naast publicaties in toonaangevende wetenschappelijke bladen, richt ICFG zich met de ICFG-reeks op het schrijven van handzame en innovatieve publicaties voor de praktijk. Het ICFG is verbonden aan de Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Team

Board

Prof. Kleis Broekhuizen

Kleis Broekhuizen is board member van het International Center for Financial law & Governance (ICFG) en hoogleraar Recht & Regulering Financiële Markten aan de Erasmus School of Law van Erasmus University Rotterdam.

Board

Prof. Hélène Vletter-Van Dort

Hélène Vletter-Van Dort is board member het International Center for Financial law & Governance (ICFG) en is hoogleraar Financial Law and Governance aan de Erasmus School of Law van Erasmus University Rotterdam.

Academic director

Annika Galle

Annika Galle is academic director van het International Center for Financial law & Governance (ICFG) en Universitair Docent Financieelrecht aan de Erasmus School of Law van Erasmus University Rotterdam.

Coordinator

Shelly Wu

Shelly Wu is coordinator van het International Center for Financial law & Governance (ICFG) en programme coordinator van de Master Financieelrecht van Erasmus University Rotterdam.

Contact

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van het ICFG? Meld u zich dan aan via info@icfg.nl. U kunt volstaan door het sturen van een e-mail, onder de vermelding van “nieuwsbrief”, met daarin uw volledige naam en e-mailadres. U ontvangt enkele keren per jaar een bericht of uitnodiging voor activiteiten, zoals symposia en onderzoeksbijeenkomsten.

Erasmus School of Law
Sanders Building (L7)
t.a.v. mr. Shelly Wu
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
+31 (0)10 – 408 15 68

Loading...