Code Banken

Het ICFG doet onderzoek naar de rapportage over de naleving van de Code Banken. Ook onderzoekt het instituut de visie op en ervaringen met de Code Banken.

Naleving van de Code Banken boekjaar 2015

Dit onderzoek inventariseert hoe de Code Banken door bankbestuurders en commissarissen wordt nageleefd en gewaardeerd, afgaande op jaarverslagenonderzoek en online enquêtes.
Meer informatie

Naleving van de Code Banken boekjaren 2010-2014

Een tijdsanalyse op basis van jaarverslagen en websites van banken met een Nederlandse bankvergunning naar de mate van naleving van de Code Banken over de jaren 2010-2014.
Meer informatie
Loading...