Samenstelling bestuursorganen

Het ICFG onderzoekt de samenstelling, diversiteit en functioneren van bestuursorganen.

Code Pensioenfondsen: rapportage, diversiteit en toekomst

Een onderzoek naar de mate van (en toelichting op de) naleving van de Code Pensioenfondsen over het boekjaar 2017 aan de hand van openbaar beschikbare informatie. De naleving van de rapportagenormen en de normen betreffende diversiteit van de Code Pensioenfondsen 2014 zijn onderzocht. De resultaten zijn vergeleken met de resultaten van het eerder door het ICFG uitgevoerde onderzoek over boekjaar 2016.
Meer informatie

Diversiteit in het bestuur en het intern toezicht in de pensioensector

Dit onderzoek inventariseert hoe de besturen en raden van toezicht van bedrijfstakpensioenfondsen en ondernemingspensioenfondsen met een raad van toezicht zijn samengesteld. Hierbij is met name aandacht besteed aan aspecten van diversiteit, zoals man/vrouw-verhoudingen en leeftijd.
Meer informatie

Samenstelling en het functioneren van de raad van commissarissen

Het ICFG heeft onderzoek gedaan naar de samenstelling en heet functioneren van raden van commissarissen en het verslag van de raad van commissarissen. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van een steekproef van Nederlandse Beursvennootschappen, aan de hand van analyses van de verslagen en andere openbare informatiebronnen, een enquête onder secretarissen van beursvennootschappen en interviews met commissarissen.
Loading...